intencje 26.11-2.12

Poniedziałek, 26 listopad
18.00 C +Kazimierz Lis – od siostrzenicy Elżbiety z mężem

Wtorek, 27 listopad
7.00 D Za parafian /Msza św. w Poznaniu/

Środa, 28 listopad
18.00 C +Józef Talarski – od szwagierki Teresy i Józefa z rodz. i Reginy z rodz. z Orzechowa, Jankiewiczów z Raszew i Jankiewiczów z Poznania, chrześniaczki Grażyny z rodz., Nowaków z Wodzisławia Śl., Stanisławy Szymendery z rodz., Genowefy Szczepańskiej i Ireny Frąckowiak, Rogozińskich, Majchrzaków, Kasprolewiczów, Bogusławy Giel z Pawłowic i Janiny Bałoniak

Czwartek 29 listopad – Msza zbiorowa za zmarłych
18.00 D +Jan Tadyszak /10 rocz./ i zm. z rodz. Tadyszaków i Kałużnych; +Leokadia Kwiecińska – od Szymańskich z Wolicy Nowej, Jarosława i Andrzeja Kowalskich; +Stanisław Idczak -  od Szymańskich z Wolicy Nowej, Jarosława i Andrzeja Kowalskich; +Kazimiera(k) Talarska – od Stamierowskich; +Henryk Radoliński – od brata Zdzisława z rodziną, brata Jerzego z Nowej Wsi, bratowej Kazimiery z rodziną z Szymanowic, siostrzeńca Krzysztofa z rodziną z Chocza; +Krzysztof Antczak – od mieszkańców Dębna: Stamierowskich, Talarskich, Klameckich, Lewnadowskich, Tadeuszaków, Kaczmarek, Dudkowiak, Drańczarek, Strzelczyk, Jackowiak, Lebioda, Alina Stroińska, Kowalskich, Wizów, Czaplińskich, Wojcieszak, Małgorzata Waszak, Wujkiewicz, Kiełbasów, Janickich, Zgolińskich, Mejsnerów, Jarosław Kowalski, Jankowskich; +Bronisław Waszak – od Dariusza Kubala z rodz. z Jarocina, Ewy Michalak z rodz. z Ptaszkowa, Barbary Pera z rodz. Brzostowa, od Mikołajewskich z Łuszczanowa, Andrzeja Kuczowskiego z rodz. z Brzóstkowa; +Marianna Waszak – od Marysi Głodek z Orzechowa z rodz.; +Władysława Wolska – od chrześniaczki Wiesławy z rodz., kuzynostwa: Teresy, Marii, Wojciecha i Janusza z rodzinami; +Helena Jędrzak – od Szambelanów z Gniezna, Ireny Wojtysiak z rodz., Nawrockich z Klęki, Marchwiaków z Raciborza, Pelagii Gromadów, Franciszki Dudka z rodz.;

Piątek 30 listopad - Msza zbiorowa za zmarłych
18.00 C +Leon Kolasińskich i zm. rodzice i Nowakowie; +Elżbieta /40 rocz./ i Marcin Królak, +Kazimierz Jazgar – od Władysławy Piątkowskiej i Banaszaków, +Waldemar Zdrojowy; +Władysław Gendaszyk – od Eugeniusza Gendaszyka; +Maria Mikołajczak – od brata Stanisława, bratanicy Anny i bratanka Pawła z rodz.; +Stanisław Idczak – od Marzeny i Damiana Meklingiera, Małgorzaty i Eugeniusza Majchrzaka, Kingi i Pawła Szewczyków; +Ewa Szalczyk – od rodz. Hudaków i Marii Goździaszek z Chrzana; +Alina i Feliks Majchrzak, Maria i Lucjan Bożejewicz; +Jan Sierański – od Stefanii Kluga i rodz. Rajman;
+Tadeusz Melerowicz – od Mirosławy i Jacka Kałki z Anią i Piotrem, od chrześniaka Benona z rodziną, wnuka Kamila z dziećmi; +Stanisława Domagała – od Zofii Piątkowskiej, Włodarczaków i Piotra Szewczyka z rodz., Pawła Bandyka z rodz., Tomczaków z Wodnej; +Kazimierz Gwizdek – od Pawła Bandyka z Chrzana, Weinertów z Kruczynka, Grobelnych z Chrzana; +Zofia Trawińska – od Zofii i Henryka Frątczaków, Trybików i Szymkowiaków z Witaszyc, Zenony Nowak z Witaszyc, Pawła Nowaka z rodz.; +Henryk Kałużny – od Stefana Domagały i Mandziaków, Meklingierów i Szewczyków, Nowaczyków, Renaty Domagały i Aliny Pohl z rodz.; +Andrzej Wyrwa – od Grobelnych, Marii Cieślak z mężem, dziećmi i ich rodz.; od Bogdany i Ryszarda Boreckich, szwagierki Józi z mężem z Chrzana; +Joanna Starosta – od Starostów z Poznania, Andrzejczaków z Chrzana, Miśkiewiczów z Orzechowa, Stefanii z rodz. z Czerwińska, Kistowskich ze Stramic i Piseckich, Hetmańczyków z Chrzana, Anety i Jacka Włoszczyków z dziećmi, Lucyny i Grzegorza Łukasiewiczów z synami, Kasprowiaków z Orzechowa; +Jan Francuz – od Urszuli i Henryka Nowaczyków, Macieja i Szymona Nowaczyków z rodz., Małgorzaty Waszak z rodz., Agaty i Karola Zgolińskich z córkami, Joanny i Piotra Korach z dziećmi i Marii Olejnik, Piotra Olejnika z żoną i córką, Moszyków, Czubkowskich, Węcławiaków

Sobota, 1 grudnia
18.00 D +Barbara Suchorska /3 rocz./ i +Alina Mazurek /29 rocz./

I Niedziela Adwentu
8.00 D +Stanisława(k) /23 rocz./ i Ludwik(m) /3 rocz./ Żakowscy, Władysława(k) Zawisła
10.00 C Rez Olejnik
12.00 D Rez Grobelny